"النصره" همه جا می‌جنگد؛ جز "اسرائیل"

اطلاعات منتشر شده از منابع سوری و غیرسوری، ثابت می کند که جبهه النصره که در سوریه به فعالیت نظامی مشغول است، متشکل از مجموعه ای از سازمان ها و طرف های وابسته به سازمان القاعده است که برخی از آن ها به سازمان اطلاعات عربستان سعودی مرتبطند و برخی دیگر به سازمان اطلاعات آمریکا و گروهی نیز به سازمان های اطلاعاتی برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس وابسته اند.

بر پایه این اطلاعات، بسیاری از عناصری که برای پیوستن به جبهه النصره به سوریه اعزام می شوند، پیش از اعزام، با هزینه قطر و عربستان، برای استفاده از موشک های پیشرفته، در داخل ترکیه آموزش می بینند.در این میان منابع ترکیه ای فاش کردند که آموزش عناصر این جبهه، توسط کارشناسان نظامی بازنشسته آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی صورت می گیرد که عربستان و قطر آن ها را از همان ماه های نخست بحران در سوریه، برای این منظور به کار گرفته اند.

یکی از مهم ترین علامت سئوال هایی که در خصوص فعالیت سازمان القاعده مطرح است، این است که «چرا عناصر این سازمان در همه جای جهان فعالیت می کنند، اما در سرزمین های اشغالی و برضد "اسرائیل" اقدامی نمی کنند؟» پرسش دیگر این که چرا عناصر این سازمان از کشورهای مختلف عربی نظیر تونس، لیبی، مغرب و همچنین از ترکیه و چچن گردآوری شده و برای و مبارزه به سوریه اعزام می شوند؟

/ 0 نظر / 4 بازدید