«افتضاح ارتش آمریکا»

 

مقامات آمریکا گفته اند اف.بی.آی. حدود ٢٠ تا ٣٠ هزار صفحه ارتباطات بین آلن و کلی را بررسی می کند. جیل کلی، دوست خانوادگی ژنرال پترائوس معرفی شده، و همچنین رایزن اجتماعی داوطلب در پایگاه نیروی هوایی در فلوریدا بوده که با خانواده های ارتشی همکاری داشت. بیشتر اسناد افشا شده، یادداشت های اینترنتی هستند که بین سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ بین خانم کلی و آقای آلن رد و بدل شده اند. تحقیق اف بی آی زمانی آغاز شد که خانم کلی از دریافت یادداشت های اینترنتی تهدیدآمیز پائولا برادول شکایت کرده بود. برادول خانمی است که دیوید پترائوس با او رابطه مخفیانه داشت و این ارتباط در نهایت سبب شد تا پترائوس جمعه گذشته از مقام خود به عنوان رئیس سیا استعفا دهد.

/ 0 نظر / 19 بازدید