70 درصد زندانیان سعودی دانشگاهی هستند!

روزنامه الریاض با اشاره به این گزارش که 2 سال قبل از سوی وزارت کشور سعودی منتشر شده، تأکید کرد که هنوز هیچ راهکار مثبتی برای مقابله با بیکاری در جامعه مشاهده نشده است.
این روزنامه یکی از دلایل گسترش بیکاری حتی در بین قشر تحصیل کرده و دانشگاهیان را سودجویانی دانست که برای منافع شخصی به دنبال وارد کردن نیروی کار خارجی به صورت قانونی یا غیرقانونی هستند.
از نظر روزنامه "الریاض" بی توجهی به سرمایه گذاران داخلی، نیز یکی از دلایل رشد نرخ بیکاری در این کشور است، امری که دلیل اصلی آن اجرایی نشدن قوانین نظارتی است.

/ 0 نظر / 4 بازدید