مفتی کل عربستان: آبروی مفسدان را حفظ کنید!

وی در سخنانی در دانشگاه "الدمام"، بدون آنکه راه حلی برای مقابله با فساد مسئولان ارایه کند، افزود: "راه حل، آگاه سازی مردم است .. باید به آنها درباره فساد و پیامدهای دنیوی و اخروی آن هشدار داد".
"الحیات" امروز نوشت: آل الشیخ درباره "گسترش پدیده تعبیر خواب در شبکه های ماهواره ای" هشدار داد و گفت: برخی شبکه های ماهواره ای در برهه اخیر افرادی را دعوت می کنند که دانش کافی درباره فتوا ندارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید