تهدیدات دشمن زیر نگاه تیزبین "حرز نهم"

سامانه حرز نهم قابلیت اتصال به شبکه پدافند کشور را دارد و قادر است ظرف کمتر از چند دقیقه برای مقابله با تهدیدات آماده و فعال شود.
سامانه پدافند هوایی «حرز نهم» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دفاعی، گویای یک سامانه موشکی کوتاه برد متحرک دفاع هوایی بر مبنای سامانه مشابه اما نیمه متحرک «یازهراء-3» است که به جز تفاوت‌هایی در چیدمان حسگرهای الکترواپتیکی پیرامون آنتن رادار، مهم‌ترین تفاوت دو سامانه یا زهرا-3 و حرز نهم، قابلیت تحرک نمونه جدید است.
 
سامانه حرز نهم به صورت غیرفعال یا پسیو (Passive) عمل می‌کند. سامانه‌های غیرفعال در انواع راداری، حرارتی، بصری (اپتیکی) و لیزری مطرح می‌شوند.


نحوه عملکرد نوع غیرفعال راداری بدین صورت است که به جای ارسال امواج به سمت هدف که منجر به کشف محل خود سامانه می‌شود از امواج ارسال شده توسط فرستنده‌هایی در محل‌های دیگر استفاده می‌شود و سامانه تنها با اتکا به گیرنده راداری امواج بازگشتی از اهداف موجود در پهنه آسمان را دریافت کرده و بر مبنای آن‌ها کار کشف و ردیابی هدف را به انجام می‌رساند.

در سامانه های پسیو حرارتی و اپتیکی نیز طیف حرارتی تولیدی توسط هدف یا نور بازتاب یافته از آن توسط حسگرهای مربوطه دریافت و برای ردگیری هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه های الکترواپتیکی در حرز نهم در کنار اطلاعات اولیه راداری کار فراهم کردن داده های لازم برای ردگیری هدف را به انجام می‌رسانند.
 
 در هر صورت مزیت بسیار مهم سامانه ای که به صورت غیرفعال عمل می‌کند تا قبل از شلیک موشک، عدم امکان مکان‌یابی آن توسط دشمن است. پس از شلیک موشک نیز امکان کشف محل سامانه از روی اثرات شلیک برای حسگرهای الکترواپتیکی دشمن مقدور می‌شود که البته عوامل مختلفی در میزان احتمال این پدیده دخیل هستند.
/ 0 نظر / 4 بازدید