ترفند پخش صدای موبایل از ضبط پخش کاست

شما می توانید آهنگ هایی راکه در گوشی موبایل خود دارید رابدون هیچ گونه ابزار و رابط ، صدای تقویت شده آن را در پخش کاست به راحتی شنود نمایید.

کاست

 

طریقه کار خیلی ساده می باشد
کاست را زمانی که نوار داخل آن نیست PLAY نمایید
گوشی خودرادرحالت پخش موسیقی قرار دهید
بلندگوی گوشی را زیر هد قرار دهید
صدای تقویت شده آهنگ های شما از بلندگوی پخش شنیده خواهد شد

/ 0 نظر / 6 بازدید