تجاوز اسرائیل به خاک سوریه را به شدت محکوم می کنیم

وزیرامورخارجه کشورمان تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را به شدت محکوم کرد و این اقدام تجاوزکارانه را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر صالحی افزود: تردیدی نیست که این تجاوز آشکار در راستای سیاست غرب و صهیونیست ها برای فرار رو به جلو و سرپوش نهادن آنان در برابر توفیقات دولت و مردم سوریه در تثبیت حاکمیت و بازگرداندن ثبات و امنیت به این کشور است.

وزیرامورخارجه کشورمان گفت: این اقدام حقانیت دولت و مردم سوریه در حمایت از مقاومت و دشمنی با صهیونیست ها را اثبات و همسویی گروههای تروریستی و بر هم زننده ثبات و آرامش در این کشور را با اهداف صهیونیست ها بیش از پیش نمایان می سازد.

صالحی با اشاره به فتنه افروزی دائمی صهیونیست ها علیه ملت ها و کشورهای مسلمان بر لزوم حفظ هوشیاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی تاکید نمود.

/ 0 نظر / 4 بازدید