«آیا دیجیتال همان دجال است»

خصوصیات کسی که قبل از ظهور آقا ظاهر می شود با خصوصیات دیجیتال یکی است زیرا دیجیتال از دریچه واحد یعنی یک چشم به جهان نگاه می کند و چون مردم آن زمان نمی توانستند مفاهیم را درست درک کنند آن را به شکل انسان می پنداشتند. حتی اگر انسان هم فرض شود ما در تمام بازی های رایانه ای قهرمانان را یک چشم می بینیم و چشم دیگرشان معمولا نقاشی نمی شود و تصور کودکانه این است که چشمش زیر موهای بلندش مخفی است.

/ 0 نظر / 4 بازدید