«وقتی کار غرب به جلوگیری از حرف زدن ایران می انجامد»

رادیو و تلوزیون ایران در یک تحریم بی سابقه جهانی از دو ماهواره بین المللی جهانی حذف و ادامه فعالیت آنان متوقف شد .

این اقدام که در نوع خود بی سابقه و با سوابق رسانه ای در غرب مغایرت آشکاری دارد قابل تعمل و تعمق است اما با عین حال با شرایطی که جمهوری اسلامی با انواع تحریم ها روبرواست قابل پیش بینی بود .

/ 0 نظر / 4 بازدید