حق السکوت!

آقای رئیس‌جمهور! آیا این را دیده‌اید؟
من جای شما باشم، به علف‌ها حق السکوت می‌دهم...


این علف های خشک شده
وقتی دوباره سبز شدند
و کسی از کنار آن‌ها عبور کرد
حرف بسیاری برای گفتن دارند

آقای اوباما! من به جای شما باشم،
به تمام آسفالت ها
به تمام دیوارها
حتی تا دیر نشده به همین علف‌های خشک شده

حق السکوت می دهم!

/ 0 نظر / 4 بازدید