آمریکا و اسراییل پشت سناریوی تغییر امیر در قطر

قطر

- آمریکا نسبت به نوع اقدامات دوحه در چند سال اخیر بخصوص در منطقه خاورمیانه بدبین است چرا که معتقد است قطر بیش از ظرفیت خود دست به اقداماتی زده که نگرانی مقامات آمریکا را سبب شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید