سعی

هر انسانی در دنیا چیزی می خواد!
توی یکی از کتاب های شریعتی خوندم که کفر یعنی توحش ، ایمان یعنی تمدن. به راستی آدم های غیر الهی خیلی بی کلاسند! توی یک مرتبه از مراتب وجود ماندند و گندیدند." و اما بعد" ندارن ! " خوب دیگه چه خبر" ندارن...
هر آدمی توی این دنیای بزرگ دنبال چیزی می گرده. به قول شریعتی اسماعیل کوچکی داره که در بیابان های خشک و سوزان در انتظار قطره آبی نشسته . ولی بعد از مدتی یادش می ره اسماعیل رو... و با جیرجیرکها می ره بازی و به این بازی راضی می شه!
قطره آب رو به سعی نمی دهند ، به عشق می دهند اما بعد از سعی!

خیلی باحاله که خدا در توضیح آدم های کتکله می گه : اون ها کسایی هستند که به زندگی دنیا راضی شده اند...

/ 0 نظر / 5 بازدید