گزارش تصویری سامانه های نظامی در رژه روز ارتش

سامانه های نظامی در رژه روز ارتش

تصویر و توضیح سامانه های نظامی ارتش که در روز ۲۹ فروردین با حضور رئیس جمهور به نمایش درآمدند

حضور رئیس جمهور در مراسم روز ارتش

 

رژه گروه پیشرو در مراسم روز ارتش

رژه گروه پیشرو در مراسم روز ازتش

 

رژه جانبازان ارتش در روز ارتش

رژه جانبازان ارتش در روز ارتش

 

رژه نیروی زمینی در مقابل رئیس جمهور

رژه نیروی زمینی در مقابل رئیس جمهور

 

رژه تکاوران ارتش در مقابل جایگاه

رژه تکاوران ارتش در مقابل جایگاه

رژه تکاوران ارتش در مقابل جایگاه با لباس استتار

 

خودروهای سبک زرهی

خودروهای سبک زرهی

 

موشک اندازهای سبک نیروی زمینی ارتش

موشک اندازهای سبک نیروی زمینی ارتش

 

رژه هوایی هواپیماهای اف 14

رژه هوایی هواپیماهای اف 14

 

سوخت گیری هوایی هواپیماهای جنگنده سوخو

سوخت گیری هوایی هواپیماهای جنگنده سوخو

 

هلی کوپترهای تهاجمی کبری بر فراز رژه نیروی زمینی

هلی کوپترهای تهاجمی کبری بر فراز رژه نیروی زمینی

 

هلی کوپترهای لجستیکی شینوک

هلی کوپترهای لجستیکی شینوک

 

هلی کوپترهای تاکتیکی بل

هلی کوپترهای تاکتیکی بل

 

تانک بهینه شده تی 72

تانک بهینه شده تی 72

 

تانک ایرانی صمصام

تانک ایرانی صمصام

 

نسل جدید تانک ذوالفقار

نسل جدید تانک ذوالفقار

 

نفربر تاکتیکی براق

نفربر تاکتیکی براق

 

توپ هویتزر خود کششی 155 میلی متری

توپ هویتزر خود کششی 155 میلی متری

 

توپ خودکششی 175 میلی متری

توپ خودکششی 175 میلی متری

 

رژه دریایی همزمان ناوها و ناوشکنهای نیروی دریایی در خلیج فارس

رژه دریایی همزمان ناوها و ناوشکنهای نیروی دریایی در خلیج فارس

 

زیر دریایی طارق در کنار ناوهای نیروی دریایی

زیر دریایی طارق در کنار ناوهای نیروی دریایی

 

سامانه های موشک انداز فجر 5

سامانه های موشک انداز فجر 5

 

سامانه های موشکی زلزال

سامانه های موشکی زلزال

 

موشک هوایی ثاقب

موشک هوایی ثاقب

 

موشک هوایی ستار 1

موشک هوایی ستار 1

 

موشک هوایی سجیل

موشک هوایی سجیل

 

موشک هوایی عصر 67

موشک هوایی عصر 67

 

موشک هوایی قدر

موشک هوایی قدر

 

موشک هوایی هدایت شونده زوبین

موشک هوایی هدایت شونده زوبین

 

موشک هوایی یاسر

موشک هوایی یاسر

 

بمبهاب هوایی بهینه شده ریتارد

بمبهاب هوایی بهینه شده ریتارد

 

سامانه هوایی سوخت رسان هواپیما صانع

سامانه هوایی سوخت رسان هواپیما صانع

 

سامانه تاکتیکی برج مراقبت پرواز سیار

سامانه تاکتیکی برج مراقبت پرواز سیار

 

پهباد رادارگریز پدافندی

پهباد رادارگریز پدافندی

 

سامانه رادار ملی

سامانه رادار ملی

 

رادارهای بهینه شده نبو

رادارهای بهینه شده نبو

 

سامانه های سیار مانیتورینگ پدافند

سامانه های سیار مانیتورینگ پدافند

 

سامانه های راداری الکترواپتیکی صافات

سامانه های راداری الکترواپتیکی صافات

 

سامانه های جنگال یا جنگ الکترونیک پدافند

سامانه های جنگال یا جنگ الکترونیک پدافند

سامانه های جنگال یا جنگ الکترونیک پدافند

 

موشک ضد هوایی شلمچه

موشک ضد هوایی شلمچه

 

سامانه های موشک ضد هوایی اس 200 و مرصاد

سامانه های موشکی اس 200 و مرصاد

 

سامانه پدافندی شنود صیاد

سامانه پدافندی شنود صیاد

 

سامانه موشک ضد هوایی یا زهرا 3

سامانه موشک ضد هوایی یا زهرا 3

 

موشک های دریایی سطح به سطح  نور، نصر و کوثر

موشک های دریایی سطح به سطح  نور، نصر و کوثر

 

قایق ضربتی رعد

قایق ضربتی رعد

 

سامانه های موشکی ساحل به دریا نور

سامانه های موشکی ساحل به دریا نور


سامانه های موشکی ساحل به دریا نور

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مرورگر

درود بر شما مردان خدا...سرفراز باشید.