فن آوری چشم های فرا انسانی: نجات بخش زندگی در تاریک ترین لحظات

This life saving technology delivers superhuman sight when you need it most 1تصور کنید در حالی که بر روی یک بالگرد یا یک اتومبیل در حال حرکت در خارج از جاده هستید، می خواهید از تلسکوپ استفاده کنید. درست است که تلسکوپ قابلیت نمایش کیلومترها دورتر را دارد ولی مطمئنا با تکان های شدید اتومبیل یا بالگرد، قادر به تمرکز بر روی هدف مورد نظر نخواهید بود و نمی توانید تصویر قابل فهمی دریافت کنید.

 

حال تصور کنید که این تلسکوپ در حال لرزش، قرار باشد جان یک فرد که شاید خودتان باشید را نجات دهد. حال شرایط را بدتر در نظر بگیرید: ممکن است شب باشد و هوا بارانی!


برای ماموریت های بسیار مهم و حیاتی، در جایی که حتی ثانیه ها نیز تعیین کننده هستند، نیرو های مجری قانون و افراد نظامی به یک جفت چشم های مصنوعی وابسته هستند؛ چشمانی که می توانند در تاریکی به خوبی دیده، فواصل دور را بزرگ نمایی کرده و در شرایط سخت عملکردی مناسب دارند. این چشم ها در واقع سیستم نظارت اپتیکی شرکت لاکهید هستند. این فن آوری حاصل ترکیب سیستم نظارت اپتیکی تثبیت شده پیشرفته و سنسور های حرارتی و چندگانه کیفیت بالا است.


در حال حاضر بیش از 1100 سیستم تثبیت شده نظارت اپتیکی در عملیات های زمینی، هوایی و آبی در وسایل نقلیه سرنشین دار یا بدون سرنشین مورد استفاده قرار گرفته که به طور قابل ملاحظه ای میدان دید کاربر را افزایش می دهند.


یکی از مقامات رسمی می گوید: "ما در 85 تا 90 درصد مواقع، در درگیری ها از این سیستم استفاده می کنیم. این سیستم برای ما همانند داشتن چشم های پیشرفته است."
استفاده از سیستم نظارت اپتیکی لاکهید در موقعیت های پر خطر، یک برتری تاکتیکی بزرگ محسوب می شود. این سیستم در هنگام انجام ماموریت های حساس که نیازمند هوشیاری دوچندان هستند، بر عملکرد افراد نظارت می کنند.

/ 0 نظر / 35 بازدید