ادیان دوروغین - بهائیت (بخش بیست وسوم:اعلام خطرامام علیه نفوذبهاییان)

امید است با خواندن این مطالب به هویت کثیف و دروغین این فرقه پی برده و مواظب حمله این فرقه دروغین به اعتقادات و مذهب خود باشید

التماس دعا

بخش بیست وسوم:اعلام خطرامام علیه نفوذبهاییان
امام خمینی (ره) در سال 1341 فرقه ضاله بهائیت را یک حزب سیاسی خواندند و اینک که به مدد پیروزی انقلاب اسلامی اسناد بسیاری از روابط این فرقه با صهیونیست ها افشا شده، صحت این نظریه بیش از پیش اثبات گردیده است.
رژیم پهلوی برای مسافرت سران محافل متعدد بهائیان ایران از نقاط مختلف ایران به لندن و شرکت در انتخابات جهانی «بیت العدل» تسهیلات ویژه ای قائل شد و به هربهائی که عازم این سفر می گردید، مبلغ پانصددلار ارز با تخفیف ویژه و نیز تخفیف قابل توجهی در بهای بلیط رفت و برگشت هواپیما درنظرگرفته و پرداخت می کرد.
خبر این غارت و چپاول بیت المال مسلمین اعضای فرقه ضاله بهائیت به اطلاع حضرت امام خمینی (ره) رسید، ایشان در تاریخ دهم فروردین 1341 در یک سخنرانی به این امر اعتراض کردند(136) و زمانی که اعزام نمایندگان محافل بهائیان ایران وارد مراحل اجرایی شد، طی پیام ویژه ای در پاسخ به علمای اعلام و حجج اسلام یزد فرمودند:
«از چیزهایی که سوءنیت دولت حاضر را اثبات می کند، تسهیلاتی است که برای مسافرت دوهزارنفر یا بیشتر از فرقه ضاله قائل شده است و به هریک 500 دلار ارز داده اند و قریب 1200 تومان تخفیف دربلیط هواپیما داده اند، به مقصد آنکه این عده در محفلی که در لندن از آنها تشکیل می شود و صددرصد ضداسلامی است، شرکت کنند. »(137)
آنگاه حضرت امام به رخنه عوامل اسرائیل بویژه بهائیان در بسیاری از پست های کلیدی و حساس کشور اشاره کرده و چنین هشدار می دهند:
«آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پست های حسابی به دست این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسراییل درمقابل دول اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که درموقعش بتوانیم جلوگیری کنیم. امروز روزی نیست که به سیره سلف صالح بتوان رفتار کرد با سکوت و کناره گیری همه چیز را از دست خواهیم داد. . . »(138)
ایشان طی همین پیام عزم خویش را برای مبارزه مستمر با رژیم پهلوی اعلام می دارند و با تأکید بر این که علمای اسلام باید دین خود را به اسلام و پیامبر ادا نمایند، می فرمایند:
«اسلام به ما حق دارد. پیغمبراسلام حق دارد. باید در این زمان که زحمات جانفرسای آن سرور در معرض زوال است، علمای اسلام و وابستگان به دیانت مقدسه دین خود را ادا نمایند. من مصمم هستم که از پای ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم. . . »(139)
در مطالب دستنویس بهاءالله نیز آمده است:
«جمیع احزاب عالم را فراگرفته و خواهد گرفت». (140)
در سال 1341 حضرت امام خمینی(ره) خطر نفوذ و گسترش این فرقه منحرف در ارکان رژیم پهلوی را یادآور شده و فرمودند:
«. . . اینجانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطراست استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به (صورت)حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می کنند. . . تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولت ها ناظر آن هستند. . . »(141)
شوقی افندی برای اجرای این برنامه خود، درسال 1328 شمسی برابر با سال 1951 میلادی، یعنی هشت سال قبل از مرگش تشکیلاتی به نام «بیت العدل» را به وجود آورد و به عنوان پیشوا و رهبر بهائیان جهان اهدافی به شرح ذیل برای آن معین ساخت:
« 1- با رهبران دولت اسراییل وارد مذاکره شود و رسماً با این رژیم ایجاد رابطه نماید.
2- به او در انجام وظایف رهبری واداره جامعه بهائیت کمک کند.
3- با اولیای امور و رهبران کشورها در باب مسائل شخصی بهائیان وارد مذاکره شود.
»(142)
شوقی افندی شخصاً اعضای نخستین «بیت العدل» را انتخاب کرد، اما دستور داده بود که اعضای آن بعدها از طریق انتخابات معین گردند. اسامی افرادی که توسط شوقی افندی به عنوان اعضای نخستین «بیت العدل» بهائیان جهان انتخاب شدند، به این شرح بود:
« 1- ایادی امرالله ام البهأ روحیه خانم ماکسول(همسر شوقی افندی)- عضو رابط بین ولی امرالله (شوقی افندی) و هیأت
2- ایادی امرالله چارلز میسن ریمی - رئیس
3- ایادی امرالله املیاکالز- نایب رئیس
4- ایادی امرالله لیر وی ایواس - منشی
5- ایادی ا مرالله یوگرجیاگری - عضو سیّار
6- ایادی امرالله، امه الله جسی رول - امین صندوق
7- ایادی امرالله اتل رول - معاون منشی برای مکاتبه با غرب
8- ایادی امرالله لطف الله حکیم - معاون منشی برای مکاتبه با شرق.
9- امه الله سیلوا آیواس از چهارم ماه مه 1955 به عضویت این تشکیلات معین گردید». (143)
افزون بر این گروه شوقی افندی در تاریخ سوم آذرماه 1335 شمسی تعداد 27 نفر دیگر را برای انجام وظایف مختلف و تبلیغ و توسعه حوزه نفوذ بهائیان و بنا به نوشته خودشان «حفاظت و تبلیغ حضرت بها ءالله تحت نظر ولی امرالله» انتخاب کرد و به آنان لقب «ایادی امرالله» بخشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
136- سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) به نقل از صحیفه نور، جلداول، چاپ اول، ص .12
137- نامه مورخه اردیبهشت 1342 در پاسخ به علمای اعلام وحجج اسلام یزد، صحیفه نور، جلداول، چاپ اول، ص .44
138- نامه مورخه اردیبهشت 1342، صحیفه نور، جلداول، چاپ اول، ص .44
139- همان.
140- برگی از کتاب بهائیان که نامش روی آن حک نشده است. مطالب دستنویس، بی تا، بی نا.
141- صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد ا ول، چاپ اول، 1361، صص 35-.34
142- مجله اخبار امری، آذر و دی ماه 1329 شمسی، صص 5-.4
143- مجله اخبار امری، شماره 5، سال 109 بدیع.

/ 0 نظر / 5 بازدید