اولین بار چه کسی وعده آب و برق مجانی داد؟

اولین بار چه کسی وعده آب و برق مجانی داد؟

بررسی سخنان امام خمینی بر اساس صحیفه ایشان نشان می دهد که امام خمینی در بهشت زهرا و 12 بهمن هیچگاه چنین حرفی را نزده است.اولین بار وعده آب و برق مجانی را سخنگوی دولت موقت امیر انتظام در 8 اسفند 57 بیان کرد که آنهم گفتند برای کم درآمدها نه همه مردم.اما امام خمینی کلا 3 بار به آب و برق مجانی اشاره می کنند.اولین بار ایشان در پیام 14 ماده ای نهم اسفند 57 که در آنجا می گویند من راجع به آب و برق مجانی و بعضی چیزهای دیگر فعلا برای طبقات کم بضاعت تا برپایی حکومت اسلامی سفارش می کنم که عمل خواهد شد.دومین بار امام خمینی در فردای آن روز در مدرسه فیضیه قم در 10 اسفند 57 در واکنش به درخواستها پس از وعده دولت موقت می گویند که دلخوش نباشید که آب و برق را مجانی می کنیم.سومین و آخرین بار امام خمینی در دیدار با خبرنگاران در کتابخانه مدرسه فیضیه قم در 11 اسفند 57 که زودتر باید مشکلات حل شود و آب و برق برای فقرا مجانی شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید