توکلی بینندگان سایتش را چی فرض کرده؟

احمد توکلی صاحب سایت الف، در سیاه‌نمایی اوضاع کشور گوی سبقت را از خیلی ها ربوده و قطعا یکی از مصادیق انتقادات مقام معظم رهبری است که در سایت خودش همزمان با سیاه‌نمایی، سخنرانی آقا را نیز انعکاس داده است.

آقای توکلی بینندگان سایتش را مثل خودش فرض کرده و دو مطلب متناقض را همزمان روی سایتش گذاشته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید