«هر مرد باید ۴ زن داشته باشد!»

منظور این است که هرمرد باید تکفل ۴ زن را برعهده بگیرد. در واقع هر مرد را ۴ زن می سازد.

 

● این ۴ زن چه افرادی هستند؟

 

مادر، خواهر، دختر و همسر. یک مرد را باید ۴ زن چکش کاری کنند تا بشود یک آقا. این ۴ زن باید در زندگی یک مرد وجود و حضور داشته باشند تا یک مرد نرمال و عادی باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید