به رغم رای بیشتر رامنی، اوباما رئیس‌جمهور شد+ تصویر

به رغم رای مردمی بیشتر میت رامنی کاندیدای جمهوریخواهان، اوباما به خاطر بیشتر بودن تعداد آراء الکترال، دوباره به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد.

به گزارش سایت اوباما، دموکراسی مدل آمریکایی همچون سال 2004 بار دیگر در سال 2012 خود را به رخ کشید و به رغم انتخاب رامنی از سوی تعداد بیشتری از مردم کشور آمریکا، اوباما توانست به ریاست جمهوری این کشور برسد.

همانگونه که در تصویر نیز مشهود است، رامنی با احتساب بیش از 34 میلیون رای نزدیک به 50 درصد آراء مردمی را به خود کسب کرده و این در حالی است که اوباما توانسته 32 میلیون رای و 48 درصد آراء را به خود کسب کند.
این در حالی است که تعداد آراء الکترالی که برای اوباما در نظر گرفته شده، 275 رای و همین آراء برای رامنی 203 رای بوده است.

این بدین معنی است که گرچه تعداد مردمی که به رامنی رای دادند 2 میلیون نفر بیشتر است اما به خاطر اینکه تعداد آراء الکترال ایالتهایی که رامنی بیشتر در آنها رای آورده، کمتر از اوباماست، وی نتوانست به کاخ سفید راه یابد.

به رغم اذعان بسیاری از کارشناسان مبنی بر یکی بودن مجموعه سیاست‌های دولت آمریکا در صورت انتخاب هرکدام از دو جناح، این انتخابات همچون سال 2004، بار دیگر نشان داد که سیستم رای گیری در آمریکا به گونه ای است که آراء مردمی تعیین کننده منتخب اصلی نیست و به طور سیستمی و رسمی، تقلبی آشکار در انتخابات صورت می‌گیرد. چرا که آراء مردم، به صورت ناخودآگاه به بی ارزش و با ارزش تقسیم شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید