پشت صحنه فیلمبرداری قتل 21 مصری

تو صفحه های اجتماعی صحنه هایی از پشت صحنه فیلمبرداری قتل 21 مصری نشان داده شده است!!
اگه خودتون هم فیلم مربوط به این واقعه رو دیده باشین کاملا متوجه میشوید دارای جلوه های ویژه و فیلمبرداری حرفه ای هستش! مخصوصا در قسمتی که از بالا فیلم گرفته میشود!
ظاهرا اینا قصدشون از این کارها ایجاد ارعاب و تبلیغ اسلام داعشی در جهان است.
/ 0 نظر / 21 بازدید