پیش‌بینی مشاور اوباما از سقوط رژیم آل‌سعود

ریدل می نویسد: ممکن است وحدت عربستان از بین برود و حجاز از قسمت های دیگر عربستان جدا شود، و ممکن است شرق عربستان به دست شیعیان و مرکز آن به دست گروه های سلفی افراطی بیفتد. ریدل معتقد است اگر در عربستان انقلابی صورت گیرد پادشاهی های خلیج فارس سقوط خواهند کرد و اقلیت سنی در بحرین بدون تانک و اموال خاندان سعودی نخواهد توانست به کار خود ادامه دهد و قطر و کویت و امارات هم نمی توانند از خود در برابر نظام انقلابی عربستان حمایت کنند. در صورت سرنگونی آل سعود، فقط سلطان قابوس در عمان ممکن است همچنان بر مسند حکومت باقی بماند.
 

وی با بیان اینکه امید چندانی به بقای نظام پادشاهی سعودی ندارد، نوشت: از آنجا که منافع آمریکا بسیار به خاندان سعودی وابسته شده، کاخ سفید قادر به فاصله گرفتن از این رژیم نیست

/ 0 نظر / 4 بازدید