«ارتباط سفر "المار ممدیاراف" به اراضی اشغالی با انتخابات ایرانسفر "المار ممدیاراف"، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، به اراضی اشغالی باعث افزایش تشنج در کشورهای حاشیه دریای خزر شد. سفر این مقام بلندپایه جمهوری آذربایجان به سرزمین‌های اشغالی در حالی صورت گرفت که این کشور همواره منکر روابط گسترده و سیاسی خود با رژیم صهیونیستی بوده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید