کلاس درس خدا

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net 

تو کلاس درس خدا :

اونیکه نا شکری میکنه، رد میشه...

اونیکه ناله میکنه ، تجدید میشه...

اونیکه که صبر میکنه ، قبول میشه...

ولی اونیکه شکر میکنه ، شاگرد ممتاز میشه.

دعا میکنم همیشه شاگرد ممتاز خدا باشی و دعا کن ، منم همکلاست باشم.

/ 0 نظر / 6 بازدید