پرچم لگد شده!

آقای رئیس‌جمهور! آیا این را دیده‌اید؟
این همان پرچم است...


این همان پرچمی است،
که وقتی مرا برای پیروزی آمریکا به جنگ‌ها فرا می‌خوانید،
با همین پرچم صدا می‌کنید

همان پرچم که در صبحگاهی نظامی بالا می‌برید
همان پرچمی که برای تزریق غرور توی وجودمان، آن را به اهتزاز در می‌آورید

اما امروز
دقت کنی ستاره‌های زیادی از این پرچم خاکی شده‌اند!

/ 0 نظر / 4 بازدید