قهرمان ملی بحرین به حبس محکوم شد

معصومه المهدی خاطرنشان کرد: محمد یک روز برای خرید از خانه بیرون رفت و نیروهای امنیتی وی را ربودند و ما از سرنوشت وی بی اطلاع بودیم. هنگامی که از نهادهای مربوطه جویای سرنوشت وی شدیم، از دادن اطلاعات امتناع کردند تا اینکه یک روز دادگاه نظامی با ما تماس گرفت و زمان محاکمه محمد را به ما ابلاغ کرد و هنگامی که ما محمد را در دادگاه دیدیم، آثار شکنجه روی صورت و دستانش نمایان بود.
نکته جالب اینکه معصومه المهدی همسر محمد میرزا نیز از کار اخراج شده و محمد هم از شرکتی که در آن کار می کرد، اخراج و مجوز مربیگری جوجیتسو وی نیز لغو شده است .

المهدی در مصاحبه با العالم خطاب به مسئولان رژیم بحرین گفت: دستگاه قضائی بحرین احکام ناعادلانه صادر می کند و سرنوشت مردم را به بازی می گیرد.

وی افزود: صدور حکم ۲۰ سال حبس سپس تخفیف حکم به ۱۵ سال و نهایتاً به ۱۰ سال شک و تردیدها درباره عملکرد دستگاه قضائی را افزایش می دهد.

همسر محمد میرزا گفت: فردی مانند محمد که با تلاش های مجدانه پرچم بحرین را در مجامع ورزشی جهان بالا برده و برای کشور افتخار آفریده است، نباید با اتهامات ناروا زندانی و چنین حکم ظالمانه ای در حق وی صادر شود.

المهدی افزود: محمد یک و نیم سال پیش هنگامی که فرزندش شش ماهه بود، ربوده شد و فرزندش هم اکنون دو ساله است و تاکنون فقط ۲ بار پدر خود را – آن هم دست بسته و در لباس زندان- دیده است .

/ 0 نظر / 4 بازدید