"برسی پرونده اتمی اسرائیل در آژانس، دستاورد نشست تهران"

به رغم تلاش آمریکا، اسراییل و برخی کشورهای غربی برای وادار کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی به سکوت در برابر پرونده اتمی رژیم صهیونیستی، خبرها حاکی از آن است که با تاکید کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است پرونده اتمی این رژیم باردیگر در نشست آتی آژانس روی میز قرار گیرد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید