«ویدئوی ابلهانه -اقدام ابلهانه تر»

نظریه‌پرداز مشهور سیاست بین‌الملل:

وقتی ویدئوی ابلهانه چنین اعتراضاتی برانگیخت،حمله به ایران چه اعتراضاتی برمی‌انگیزد؟

استفان والت نوشت: اگر شما یکی از کسانی هستید که هنوز فکر می‌کنند حمله به ایران ایده خوبی است، بهتر است لحظه‌ای را به تفکر در خصوص وقایع هفته گذشته در خاورمیانه بپردازید.

/ 0 نظر / 5 بازدید