شرف و غیرت یعنی ؟

شرف ما گرانی و ارزانی نمی شناسد! غیرت ما بسته به نمودارهای قیمت
سکه و ارز نیست. . .

شرف و غیرت یعنی اینکه، سربازان که هیچ حتی تکه آهنی از دشمن هم که
وارد آسمان ما می شود بلافاصله تغییر مالکیت می دهد!
/ 0 نظر / 21 بازدید