سایت خاتمی دروغ گویی نجفی راتاییدکرد+عکس

محمدعلی نجفی:«نامه مورد اشاره را نه‌تنها بنده امضا نکرده‌ام بلکه برای اولین بار هفته گذشته در جلسه کمیسیون آن را دیدم. این ترفند برخی سایت‌های هدایت شده خارج از کشور است که مطالبی برعلیه نظام تنظیم می‌کنند و نام عده‌ای از شخصیت‌های داخلی را برای اعتباربخشیدن به مطالب کذب خود درج می‌نمایند.»
سایت خاتمی دروغ گویی نجفی راتاییدکرد+عکس
/ 0 نظر / 4 بازدید