آقای علی مطهری: هرکس بگوید رای شورای نگهبان کذا است، مفسد است.

آقای علی مطهری این فرمایشات حضرت امام خمینی را شنیده‌ای:
من هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
(صحیفه.ج17.ص431)
هرکس بگوید رای شورای نگهبان کذا است، مفسد است.
(صحیفه.ج17.ص431)

پس آقای علی مطهری و دیگر هم نظران،  هی نگویید، شورای نگهیان کذا و کذا است.

/ 0 نظر / 4 بازدید