عید غدیر بر پیروان راستین طریق ولایت مبارک

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است


وقت طواف دور حرم فکر می کنم

این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است


دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی

آیینه ای برای پیمبر نداشته استسوگند می خورم که نبی شهر علم بود

شهری که جز علی در دیگر نداشته است


طوری ز چارچوب در قلعه کنده است

انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است


یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود

یا جبرِِییل واژه بهتر نداشته است

چون روز روشن است که در جهل گمشده است

هر کس که ختم نادعلی بر نداشته است


این شعر استعاره ندارد برای او

تقصیر من که نیست برابر نداشته است

.::.سیّد حمید رضا برقعی.:

/ 0 نظر / 4 بازدید