پیشنهاد دیپلمات پیشین آمریکا به دولت اوباما برای مذاکره با ایران

وی با اذعان به این نکته که نمی توان ایران را متوقف اظهار داشت "بازداشتن ایران، خواهش می کنم به من چند لحظه وقت دهید !"
وی اظهار داشت "بین تحریم و یا جنگ راههای دیگری نیز وجود دارد که ما آنها را امتحان نکرده ایم." 
وی همچنین با اذعان به قدرت جمهوری اسلامی ایران از دولت اوباما انتقاد کرده و گفته است اوباما در مقابل در اختیارگیری پهپاد آمریکایی توسط ایران از خود ضعف نشان داده است. 
این دیپلمات پیشین دولت آمریکا در مورد سوریه نیز به تکرار ادعاهای قدرت های غربی پرداخت و مدعی شد که دولت سوریه سلاح های خطرناکی در اختیار دارد با این حال وی به دولتمردان آمریکائی توصیه نکرد که دست به اقدامی نظامی علیه سوریه بزنند. 
شولتز همچنین از تحریک کردهای منطقه و تشکیل کشوری "خودمختار" توسط آنان دفاع کرد و گفت "فکر نمی کنم سوریه تجزیه شود، آن کشور از اقوام و فرقه های مختلف تشکیل شده است و در صورتیکه هر گروه قومی بتواند منطقه خودمختار خود را تشکیل دهد مشکلی ایجاد نخواهد شد."
/ 0 نظر / 7 بازدید