«جنگ روانی دشمن در ایام دفاع مقدس»


۳-زدن اتهامات گوناگون از قبیل تروریست بودن یا حامی گروههای تروریستی

۴-انتساب هر حادثه خبر ساز بین المللی مثل هواپیما ربایی ،در گیری و اشوبهای داخلی در کشور های مختلف به ایران یا هواداران ان

۵-سعی در وانمود کردن غرب ستیزی مردم ایران تحت فشار گروههای خاص است

۶-تلاش در جهت وانمود کردن غرب ستیزی مسولین شعاری بیش نیست و در خفا با امریکا رابطه دارند(قضیه مک فارلین)

۷-بزرگنمایی اختلافات میان مسولین نظام

۸-القا یاس و نابودی از پیروزی در جنگ بین مردم،مسولین و نظامیانعلاوه بر موارد فوق سعی می شد با جنگ روانی در مسائل نظامی تاثیر گذار باشند مثل

۱. بزرگنمایی قدرت نظامی عراق

۲. تحقیر و ضعیف نشان دادن قدرت و توان نظامی ایران

۳. القا وجود اختلاف میان مسولین سپاه ،ارتش و…

۴. بماران مناطق مسکونی و غیر نظامی برای تضعیف روحیه عمومی مردم

۵. استفاده از سلاحهای شیمیایی در اواخرجنگ هم در مناطق جنگی وهم غیر نظامی(حلبچه) ونشان دادن اینکه درصورت دادن احتمال شکست استفاده از سلاح شیمیایی حتی در مناطق مسکونی مردم کشور خود ابایی ندارد

۶. ورود مستقیم نظامی امریکا به صحنه جنگ و اعلام حمایت همه جانبه برای جلوگیری از شکست ویا لطمه خوردن عراق وسایر کشورهای عربی از جنگ تحمیلی(حمایت از عراق در فتح جزیره فاو _زدن دو کشتی به نامهای سهند و سبلان_ زدن هواپیمای مسافر بری ایران،اسکورت نفتکشهای عراقی ویا سایر کشورهای عربی)

۷. تبلیغات روانی سلسله وار در باره تجهیز عراق به ابزار جنگی جدید (مثل تجهیز عراق به هواپیما های سوپر اتاندارد توسط فرانسه )

/ 0 نظر / 6 بازدید