«فریب پروژه گزارشگر شبکه ((من و تو)) را نخورید ... »

عزیزان، این ترفند بسیار حساب شده ای برای تخلیه اطلاعاتی و تبدیل هر شهروند به یک جاسوس است. از ارسال مطلب برای اینگونه لانه ها خودداری کنید، چون مطمئن باشید پشت پرده این سایت ها و شبکه ها اربابان اسرائیلی و انگلیسی و آمریکایی در حال استفاده از مطالب ارسالی شما علیه ایران و ایرانی هستند.

/ 0 نظر / 4 بازدید